Süleyman Demirel Üniversitesi

İş Akış Şemaları

İA-001 Bağış yayın dağıtımı

İA-002 Bağış yoluyla gelen yayınlar

İA-003 Bina güvenlik işlemleri

İA-004 Bina teknik işlemleri

İA-005 Birim arşivi

İA-006 Bütçe hazırlama

İA-007 Cilt atölyesi

İA-008 Elektronik kaynak kullanıcı eğitimi

İA-009 Elektronik kaynak seçim sağlama

İA-010 Elektronik kaynaklar hizmeti

İA-011 Fotokopi hizmeti

İA-012 Gecikme bedeli

İA-013 Gelen evrak kaydı resmi yazışma

İA-014 Giden evrak kaydı resmi yazışma

İA-015 Görevlendirme ve yolluk

İA-016 Güvenlik bakım onarım

İA-017 İlişik kesme

İA-018 İstatistik ve raporlama

İA-019 Kataloglama ve sınıflama

İA-020 Kayıp kitap işlemleri

İA-021 Kısmi zamanlı öğrenci çalışma

İA-022 Kısmi zamanlı öğrenci

İA-023 Kütüphane tanıtımı ve kullanıcı eğitimi

İA-024 Kütüphane web sitesi

İA-025 Kütüphaneler arası işbirliği ve belge sağlama

İA-026 Maaş tahakkuk

İA-027 Memur sendika aidatları

İA-028 Multimedya hizmeti

İA-029 Multimedya materyal seçimi

İA-030 Multimedya ödünç verme

İA-031 Ödünç verme

İA-032 Raf düzeni sağlama

İA-033 Rezerv

İA-034 Satın alma açık ihale

İA-035 Satın alma doğrudan temin

İA-036 Satın alma yoluyla gelen yayınlar

İA-037 Sayım işlemleri

İA-038 SGK kesenekleri

İA-039 Süreli yayınlar danışma hizmeti

İA-040 Süreli yayınlar

İA-041 Süreli yayınlar seçim ve abonelik

İA-042 Taşınır mal kayıt işlemleri

İA-043 Taşınır mal kitap çıkış

İA-044 Temizlik hizmetleri

İA-045 Tezler

İA-046 Tüketime yönelik mal ve malzeme alımı

İA-047 Üyelik işlemleri

İA-048 Veri tabanı alımı

İA-049 Veri tabana deneme ve abonelik

İA-050 Yayın seçimi