Süleyman Demirel Üniversitesi

Ödünç Verme

Bilgi Merkezimiz Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencilerine, akademik ve idari personeli ile üniversite dışından gelen kullanıcılara hizmet vermektedir. Üniversite dışından gelen kullanıcılara Bilgi Merkezi kaynakları ödünç verilmez. Ancak istedikleri materyalin gerekli bölümünün fotokopisini çektirebilirler.

Ödünç yayın alabilmek için öncelikle Bilgi Merkezi'ne üye olmak gerekir. Üniversitemiz öğrenci ve çalışanları Bilgi Merkezi'ne üye olabilir. Akademik, idari personel, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri SDÜ kimliklerini göstererek üye olabilirler.

Ödünç materyal almak isteyen kullanıcılar “Süleyman Demirel Üniversitesi Kimlik Kartları”nı göstermek zorundadırlar. Bilgi Merkezi'nden çıkarılan her materyalin ödünç alma işleminin yapılması zorunludur. Ödünç alınan bütün materyaller zamanında iade edilmeli veya iade süreleri uzatılmalıdır. Başka bir okuyucu tarafından istenilen materyallerin iade süreleri uzatılmaz.

Değişik kullanıcı gruplarının farklı ödünç alma hakları vardır.

  • Lisans öğrencileri 21 gün süre ile 10 Kitap
  • Yüksek lisans ve doktora öğrencileri 21 gün süre ile 20 Kitap
  • İdari personel 21 gün süre ile 20 Kitap
  • Akademik personel 30 gün süre ile 30 Kitap

Gazeteler, süreli yayınlar, tezler, nadir eserler, CD, DVD, referans kaynakları ödünç verilmezler. Gününde iade edilmeyen materyaller için günlük gecikme bedeli alınır. Gecikme miktarları her akademik yıl başında o yıl için yeniden belirlenir. Gecikme bedelini ödemeyenler ödeme işlemini yapıncaya kadar ödünç materyal alamazlar. Bir materyalin kaybolması halinde; kaybolan materyal piyasada var ise kullanıcı tarafından temin edilir. Eğer piyasada yok ise liste fiyatı ve işlem ücreti kaybeden kişi tarafından kütüphane'ye ödenir.

Kütüphane Hesabınız ile oturum açıp uzatma, ayırma vb. işlemleri yapabilirsiniz.