Süleyman Demirel Üniversitesi
 • Tüm Veri Tabanları (A-Z)


Aramanı Filtrele

 • Agricola
 • Tarım, ziraat ve ilişkili akademik disiplinler.
 • Annual Reviews
 • Antropoloji, Astronomi, Biyokimya, Biyomedikal, Biyofizik, Klinik Psikoloji, Yer Bilimleri, çevre Bilim, Entomoloji, Genetik, Tıp, Mikrobiyoloji, Nöroloji, Beslenme, Patoloji, Farmokoloji, Bitki Patolojisi, Bitki Biyolojisi, Sosyal Bilimler, Sosyoloji, Psikoloji. 
  KULLANIM KLAVUZU 
 • CAB Abstracts
 • Tarım, uygulamalı yaşam bilimleri, ormancılık, insan beslenmesi, veterinerlik, tıp ve çevre.

 • Elsevier Electronic Books
 • Elsevier Electronic Books veri tabanları içinde yer alan kaynakların otomatik download programları ile ya da sistematik olarak kopyalanması lisans anlaşmaları gereğince yasaktır. Bu durumun ihlali; aboneliğimizin askıya alınması, kaynaklara erişimimizin bir süre engellenmesi yada anlaşmamızın iptal edilmesi ile sonuçlanabilir. 

  Kitap Listesi
 • HiperKitap
 • Bilgisayar, çevre bilimleri, edebiyat, eğitim, ekonomi ve finans, işletme ve yönetim, müzik, politika ve uluslararası ilişkiler, astronomi ve uzay, kimya, fizik, matematik ve istatistik, enerji, hukuk, psikoloji, güzel sanatlar, kütüphanecilik, medya ve iletişim, kültürel çalışmalar, mühendislik, sosyoloji, tarih, tarım, tıp, spor, seyehat ve turizm.

 • IEEE Xplore Digital Library
 • Elektrik-elektronik mühendisliği, bilgisayar bilimleri, uygulamalı fizik, biyomedikal/biyoteknoloji ile ilgili 133 dergi, 500 konferans bildirisi, yıllık toplantılar ve 800 IEE standardı.
  KULLANIM KILAVUZU 
 • INIS
 • The International Nuclear Information System (INIS), 1970 ten günümüze İngilizce özetleriyle birlikte 2,5 milyonun üzerinde bibliyografik kayıt içeren ve haftalık olarak güncellenen bibliyografik bir veri tabanıdır.

   

 • iSAM Veritabanları
 •  İlahiyat Makaleler VT,   Türk Tarih, Edebiyat, Kültür ve Sanat Makaleleri VT,  Dokümantasyon VT, Osmanlıca Makaleler VT, Risaleler VT, Osmanlı Salnâmeleri VT.
 • iThenticate
 • İntihal analiz programı (Makale için).

  (Programı kullanmak isteyen akademik personel aşağıdaki bilgileri referans@sdu.edu.tr adresine iletmelidir: Adı soyadı, kurumsal e-posta adresi).
   

  Hızlı Başlangıç
  Kullanım Klavuzu

 • JSTOR
 • Antropoloji, Arkeoloji, Ekoloji, Amerika ve Afrika çalışmaları, Asya çalışmaları, Bitki Bilimi, İşletme, Orta Doğu çalışmaları, Ekonomi, Maliye, Eğitim, Fen Bilimleri, Tarih Bilimi, Dil, Edebiyat, Latin Amerika çalışmaları, Felsefe, Siyaset Bilimleri, Nüfus Etüdleri, Sosyoloji, Coğrafya, Din, Folklor, Film, Gösteri Sanatları, Müzik, İstatistik ve Matematik.
  Kullanım Klavuzu

 • MathSciNet
 • MathSciNet, Amerikan Matematik Derneği tarafından oluşturulan 1940 yılından günümüze kadar matematikle ilgili yayınlara ait eleştiri, atıf ve bibliyografik bilgi veren web tabanlı bir veri tabanıdır. Yaklaşık olarak 1799 adet güncel seri ve dergi PDF formatında ve tarama / browse yoluyla elde edilebilir.

 • Open Dissertations
 • 1933-1955 yılları arasında Amerikan üniversiteleri tarafından kabul edilmiş yaklaşık 100,000 doktora tezine erişim sunmaktadır.
 • Oxford Journals
 • Biyoloji, biyokimya, iletişim, mühendislik, ekonomi, işletme, genetik, sağlık bilimleri, tarih, dil araştırmaları, hukuk, matematik, müzik, felsefe, politik bilim, psikoloji, din, sosyoloji ile ilgili tam metin dergilere erişim imkanı sağlamaktadır.

 • Pubmed
 • Tıp ve sağlık bilimleri ve veterinerlik.

 • Scopus
 • E-Atıf veri tabanı. Fizik, kimya, matematik, mühendislik, sosyal bilimler, psikoloji, ekonomi, biyoloji, tarım, çevre bilimleri, fen bilimleri.
  Kullanım Klavuzu

 • Sobiad Atıf Dizini
 • Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri , Sağlık Bilimleri alanlarında yayınlanan toplamda 1278 derginin indekslendiği,atıflarının bulunduğu bir veri tabanıdır.
 • SpringerLink
 • Tıp, kimya, jeoloji, bilgisayar bilimleri, matematik, fizik, astronomi, çevre bilimleri, mühendislik, biyoloji, tarım,ekonomi, işletme, sosyal ve beşeri bilimler, hukuk, doğa ve çevre bilimleri
  Kullanım Klavuzu

 • Turcademy
 • Eğitim, Hukuk, Doğa Bilimleri, Mühendislik, Müzik ve Güzel Sanatlar, Sosyal ve Beşeri Bilimler.
 • Ulusal Tez Merkezi (YÖK)
 • Ulusal Tez Merkezi hizmetlerinin tamamı internet üzerinden verilmektedir. Yazarları tarafından Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi Veri Tabanında arşivlenmesine ve internet üzerinden tam metin erişime açılmasına izin verilen tezler açık erişime sunulmaktadır.

 • Wiley Online Library
 • İş, finans ve yönetim, hukuk, kimya, tıp, bilgisayar bilimleri, yer bilimleri, matematik ve istatistik, fizik, eğitim, mühendislik, psikoloji, veterinerlik, hemşirelik, diş hekimliği, fen bilimleri
  Kullanım Klavuzu