Süleyman Demirel Üniversitesi

Kalite Yönetimi

Bilgi Merkezi; Süleyman Demirel Üniversitesi öğrencilerine, akademik ve idari personeli ile üniversite dışından gelen kullanıcılara hizmet vermektedir.

Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı 26.04.2022 tarihinde TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Belgesi'ni almaya hak kazanmıştır.

Misyon

Üniversite eğitimi ve bilimsel araştırma-geliştirme çalışmalarının bir parçası olarak; gerekli olan materyalleri sağlamak ve kullanıcıların bilgi gereksinimlerini karşılamaktır.

Vizyon

Bilgi hizmetlerini en son teknolojik gelişmeler ile en üst düzeyde sağlayan evrensel çapta bir kütüphane olmaktır.

Kalite Politikası

Süleyman Demirel Üniversitesi Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı’nın, araştırma ve toplumla etkileşim amacıyla verdiği tüm hizmetlerde "kalite odaklı" yönetim sistemini esas aldığını, kuruluşun amacına uygun olacağını taahhüt eder.

Tüm çalışanların sahiplendiği bu sistemin ilkeleri şunlardır:

  • Başta öğrenci olmak üzere tüm paydaşların memnuniyeti,
  • Süreç odaklı operasyon yönetimi,
  • Düzenli gözden geçirmeye dayalı sürekli iyileştirme alışkanlığı,
  • Kaynakların etkin kullanımı ve erişilebilir olması,
  • Kurulan sistemin sürekliliğinin sağlanması.

Organizasyon Şeması

İş Akış Şemaları

Personel Görev Tanımları

Kamu Hizmet Standartları

Bilgi Merkezi İstatistikleri

Faaliyet Raporları

Anket Raporları

İyileştirme Çalışmaları

Bizi Değerlendirebilirsiniz

Talep Takip ve Destek Sistemi

Birim Kalite Sorumlusu Öğr.Gör. S. Onur ERDEM

 

Süleyman Demirel Üniversitesi Kalite Güvence Ofisi