Süleyman Demirel Üniversitesi

Wiley Dergileri “Oku & Yayımla” (Read & Publish) Anlaşması

19/07/2023

 

TÜBİTAK ULAKBİM tarafından yürütülen EKUAL Projesi kapsamında, Wiley yayınevine ait elektronik dergilere 2018 yılından bu yana erişim sağlanmaktadır. Bir erişim (Read) anlaşması olan mevcut 2022-2024 Wiley anlaşması, 2023-2025 dönemini kapsayacak şekilde “Oku & Yayımla” (Read & Publish) modeline dönüştürülmüştür. 

Wiley Oku & Yayımla Anlaşması

Wiley yayınevinin, 2023 yılı itibariyle, 307 Altın Açık Erişim ve 1332 Hibrit Açık Erişim türünde toplam 1639 dergisi (Hindawi dergileri hariç) bulunmaktadır. Yazarlar, eğer isterlerse 1639 derginin tamamında Açık Erişim makale yayımlatabilirler, ancak, TÜBİTAK ULAKBİM'in AE anlaşması kapsamından makaleyi AE'li yayımlatabilmek için, yıllık AE makale yayımlama kotamız olması sebebiyle bazı destekleme kriterleri (ilişiktedir) bulunmaktadır. Bu kriterler gereğince, AE makale desteğinden yararlanabilmek için;

 

* Wiley dergisi, WOS-Q1 ve WOS-Q2 Grubunda olmalı (Hindawi dergileri hariçtir, fonlamaya dahil 763 dergi bulunmaktadır ve listesi ilişiktedir),

* Yayın türü; Research Article, Review Article, Data Article ve Rapid Publication türünde olmalıdır.

Fonlanan AE Dergi Listesi (763 Dergi)

Açık Erişim Makale Yayınlama Yazar İş Akışı

Wiley Açık Erişim Anlaşması Yayın Seçim Kriterleri

Araştırmacılar için Açık Erişim Kaynakları

Wiley AE Makale Yayımlama Video Eğitim:
AE Makale Yayımlama [TR]
AE Makale Yayımlama [ENG]

Saygılarımızla.