Süleyman Demirel Üniversitesi

Legal Online Kütüphane ve Legalbank veritabanları kullanıma açılmıştır.

27/12/2020

Legal Online kütüphaneden telif hakları Legal Yayıncılığa ait basılı hukuk kitapları (450 +) ve 12 farklı başlıktaki hukuk dergilerinin (650 +) tüm sayılarının basılı ile birebir aynı görünümlü dijital hallerine online olarak ulaşılabilmektedir.
Online Kütüphane erişim adresi: https://legal.com.tr/kitaplik

Legalbank’tan içtihata (Yargıtay, Danıştay, BAM, BİM vb.)  mevzuata (Kanun, KHK, CBK, Yönetmelik, Tebliğ vb) akademik ve uygulamaya yönelik makalelere , dilekçe ve belgelere  gerekçelere online olarak erişilebilmektedir.
Legalbank erişim adresi : https://legalbank.net