Süleyman Demirel Üniversitesi

Bilgi Merkezi Deneme Veritabanları

16/04/2020

Asos İndeks

Erişim adresi: www.asosindex.com.tr

World Scientific Publishing Edergiler

Erişim adresi: https://www.worldscientific.com/page/wsjournals

World Scientific Publishing Ekitaplar

Erişim adresi: https://www.worldscientific.com/page/worldscibooks

PressReader

Erişim adresi:

http://www.pressreader.com/

ASTM Covid Standartları

Erişim adresi:https://www.astm.org/COVID-19/

Kampüs Dışı Erişim Ayarları

http://bidb.sdu.edu.tr/tr/haber/kampus-disi-erisim-ayarlari-guncellendi-29726h.html