Süleyman Demirel Üniversitesi

Bilgi Merkezi Ödünç Alma Hakları

01/10/2019

 

Bilgi Merkezi kullanıcılarının ödünç alma hakları aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir.

 

  • Lisans öğrencileri              21 gün süre ile 10 kitap  
  • Lisansüstü öğrencileri      21 gün süre ile 20 kitap
  • İdari personel                     21 gün süre ile 20 kitap
  • Akademik personel           30 gün süre ile 30 kitap