Süleyman Demirel Üniversitesi

Tüm Duyurular

Araştırma Yöntemleri Eğitim ve Uygulama Merkezi (AYEUM) sosyal, fen, sağlık ve eğitim bilimlerinde kullanılan nitel, nicel ve karma yöntemler hakkında araştırmacılara yönelik online eğitim vermektedir.

Erişim Adresi: https://ayeum.com/video-panel