Süleyman Demirel Üniversitesi

TOTAL MATERIA veritabanı deneme kullanımına açılmıştır.

24/11/2017

Erişim adresi:

http://search.totalmateria.com/AdvancedSearchUnited/AdvancedSearchUnited

Erişim için referans@sdu.edu.tr dan şifre ve parola alabilirsiniz.