Süleyman Demirel Üniversitesi

E-Sınav Online Sınav Hazırlık ve Dil Eğitimi veritabanı deneme kullanımına açılmıştır.

22/11/2017

Erişim adresi:

https://esinav.tumeraltas.com.tr

Veritabanımızdan faydalanmak için https://esinav.tumeraltas.com.tr adresine IP adreslerinin tanımlı olduğu ağ bilgisayarlarından veya mobil cihazlarından kayıt yapılması (ücretsiz) gerekmektedir.