Süleyman Demirel Üniversitesi

BoardVitals Soru Bankası veritabanı deneme kullanımına açılmıştır.

29/09/2017

TUS, Hemşirelik, Eczacılik, Diş Hekimliği, Sağlık Yüksek Okulları, ve 40 Tıp dalında soru bankaları içermektedir.

Erişim adresi: www.boardvitals.com