Süleyman Demirel Üniversitesi

Beck Online veritabanı kullanıma açılmıştır.

03/01/2017

Beck Online veritabanı kullanıma açılmıştır.

İçerik:

  • 500 adet tam metin kitap
  • 100 adet tam metin profesyonel hukuk dergisi
  • 1.000.000'dan fazla mahkeme kararı
  • Yasalar
  • Hukuk Yorumları
  • Tüm federal tüzük
  • Eyalet tüzükleri