Süleyman Demirel Üniversitesi

AYEUM veritabanı 20 Mayıs 2019 tarihine kadar deneme kullanımına açılmıştır.

20/05/2019

Araştırma Yöntemleri Eğitim ve Uygulama Merkezi (AYEUM) sosyal, fen, sağlık ve eğitim bilimlerinde kullanılan nitel, nicel ve karma yöntemler hakkında araştırmacılara yönelik online eğitim vermektedir.

Erişim Adresi: https://ayeum.com/video-panel