Süleyman Demirel Üniversitesi

Jurix veritabanı kullanıma açılmıştır.

14/03/2019

Erişim için:

https://jurix.com.tr/